Φωτογραφίες από: Ιστιοπλοία στη ΚύπροPhotos: Sailing in Cyprus


Ο Φωτογραφικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ακολούθησε τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πανεπιστημίου Κύπρου σε μία εξόρμηση στη Μαρίνα της Λάρνακας όπου τα μέλη του Ομίλου είχα την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ναυτικές ικανότητες τους!

Η εξόρμηση έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2011.The University of Cyprus PhotoClub tagged along the University of Cyprus Sailing Club on an excursion at the Marina of Larnaca where the club members got the chance to put to practice their sailing skills!

The event took place on the 12th of February 2011.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *