Έρανος για Ελλάδα


ΈΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητές, Αγαπητοί συνάδελφοι του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού,
Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όλων των αντιπροσωπευτικών φορέων του Ακαδημαϊκού και του Διοικητικού Προσωπικού και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτή, αποφασίστηκε όπως η Πανεπιστημιακή Κοινότητα συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού, λόγω της παρατεταμένης και επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης.

Για το σκοπό αυτό, έχει αποφασισθεί η διεξαγωγή εράνου ανάμεσα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, από τη Δευτέρα 5 μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 και καλούνται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όπως συνεισφέρουν γενναιόδωρα για τη στήριξη των δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), η οποία θα έχει το γενικό συντονισμό αυτής της προσπάθειας, θα αποστείλει μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, αριθμό δελτίων εισφοράς αξίας €1 και €5, σε όλες τις Οντότητες και Οργανωμένους Φορείς του Πανεπιστήμιου Κύπρου: (Φοιτητική Ένωση Π.Κ., Φοιτητικοί Όμιλοι, Συντεχνία Καθηγητών Π.Κ., Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Π.Κ., Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού Π.Κ., Γραμματείες Σχολών, Τμημάτων, Πρυτανικών Αρχών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούνται θερμά οι εκπρόσωποι των πιο πάνω Φορέων και οι Γραμματείες των διάφορων Οντοτήτων του Πανεπιστημίου, να καταβάλουν  κάθε προσπάθεια ώστε να διατεθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός δελτίων.

Επιπρόσθετα, οι Οικονομικές Υπηρεσίες θα αποστείλουν σε όλους τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου ηλεκτρονική δήλωση εθελοντικής εισφοράς από το μισθό Μαρτίου 2012.  Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και συνάδελφοι οι οποίοι για διάφορους λόγους θα απουσιάζουν από το γραφείο τους κατά τη διάρκεια του εράνου.

Επίσης, μετά από εισήγηση του Συνδέσμου Αποφοίτων του Π.Κ., αποφασίστηκε να κληθούν οι απόφοιτοι του Π.Κ. να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, καταβάλλοντας την εισφορά τους στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, αρ. λογαριασμού 116-11-010312 και να δηλώνουν στο έμβασμα «Έρανος για Ελλάδα».

Μετά από συνεννόηση με την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη αστέγων και απόρων, στις αρχές Απριλίου και θα ενημερωθεί σχετικά όλη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα συντονισμού στην ΥΣΦΜ, τηλ. 22 89 4023 και 22 89 4457.

Ευχαριστώ προκαταβολικά όλες και όλους για τη συνεισφορά τους, καθώς και όλους όσους θα συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή του εράνου.

Με εκτίμηση
Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *