Νέα σειρά συναντήσεων Φωτογραφικού Ομίλου Πανεπιστημίου ΚύπρουNew series of meetings for the University of Cyprus Photography Club (PhotoClub) 2


Καλημέρα 🙂

Οι συναντήσεις του Φωτογραφικού Ομίλου για το Εαρινό Εξάμηνο 2012 θα λαμβάνουν μέρος στο Κτίριο Φοιτιτηκών Δραστηριοτήτων στην αίθουσα 005 κάθε Τρίτη στις 19:30.

Έχουμε και κάποιες ιδέες υπό εκκόλαψη που θέλουμε να συζητήσουμε συμπεριλαμβανομένου διήμερου camping και εξόρμηση στον Ακάμα!

Σας περιμένουμε 🙂Good morning 🙂

The meetings of the PhotoClub for the Spring Semester 2012 will take place at the Student Activities Building in the room 005 every Tuesday at 19:30.

We have some ideas hatching that we want to discuss including a two day camping and an excursion in Acamas!

We will be waiting 🙂


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Νέα σειρά συναντήσεων Φωτογραφικού Ομίλου Πανεπιστημίου ΚύπρουNew series of meetings for the University of Cyprus Photography Club (PhotoClub)